آیکون های اجتماعی

[fullwidth menu_anchor=”” backgroundcolor=”” backgroundimage=”” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” backgroundattachment=”fixed” bordersize=”0px” bordercolor=”” borderstyle=”solid” paddingtop=”0px” paddingbottom=”0px” class=”” id=””]
[title size=”1″]آیکون های اجتماعی[/title]
[three_fourth]
لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگردلورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگردلورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگردلورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگردلورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگردلورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگرد.
[/three_fourth]
[one_fourth last=”yes”]
[social_links icons_boxed=”yes” icons_boxed_radius=”4px” icon_colors=”” box_colors=”” tooltip_placement=”” rss=”#” facebook=”#” twitter=”#” dribbble=”#” google=”” linkedin=”#” blogger=”#” tumblr=”#” reddit=”” yahoo=”” deviantart=”” vimeo=”” youtube=”” pinterest=”#” digg=”” flickr=”” forrst=”” myspace=”” skype=”” paypal=”” dropbox=”” soundcloud=”” vk=”” email=”” show_custom=”no” class=”” id=””]
[/one_fourth]
[/fullwidth]

[separator style_type=”single” top_margin=”45″ bottom_margin=”55″ sep_color=”#cdcdcd” icon=”fa-chevron-down” width=”” class=”” id=””]

[fullwidth menu_anchor=”” backgroundcolor=”” backgroundimage=”” backgroundrepeat=”no-repeat” backgroundposition=”left top” backgroundattachment=”scroll” bordersize=”0px” bordercolor=”” borderstyle=”solid” paddingtop=”25px” paddingbottom=”20px” class=”” id=””]
[one_third]
[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”no” shadowopacity=”0.1″ border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”top” content_alignment=”left” link=”” linktarget=”_self” button_size=”small” button_shape=”square” button_type=”flat” buttoncolor=”” button=”” title=”آیکون های جدید” description=”لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد.” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/tagline_box]
[separator style_type=”” top_margin=”-30″ bottom_margin=”-30″ sep_color=”” icon=”” width=”” class=”” id=””]
[/one_third]
[two_third last=”yes”]
[separator style_type=”” top_margin=”25″ bottom_margin=”” sep_color=”” icon=”” width=”” class=”” id=””]
[social_links icons_boxed=”yes” icons_boxed_radius=”4px” icon_colors=”” box_colors=”” tooltip_placement=”” rss=”#” facebook=”#” twitter=”#” dribbble=”#” google=”#” linkedin=”#” blogger=”#” tumblr=”#” reddit=”#” yahoo=”#” deviantart=”#” vimeo=”#” youtube=”#” pinterest=”#” digg=”#” flickr=”#” forrst=”#” myspace=”#” skype=”#” paypal=”#” dropbox=”#” soundcloud=”#” vk=”#” email=”#” show_custom=”no” class=”” id=””]
[/two_third]

[one_third]
[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”no” shadowopacity=”0.1″ border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”top” content_alignment=”left” link=”” linktarget=”_self” button_size=”small” button_shape=”square” button_type=”flat” buttoncolor=”” button=”” title=”آیکون جعبه ای و بدون جعبه” description=”لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد theme.” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/tagline_box]
[separator style_type=”” top_margin=”-30″ bottom_margin=”-30″ sep_color=”” icon=”” width=”” class=”” id=””]
[/one_third]
[two_third last=”yes”]
[separator style_type=”” top_margin=”25″ bottom_margin=”” sep_color=”” icon=”” width=”” class=”” id=””]
[social_links icons_boxed=”yes” icons_boxed_radius=”4px” icon_colors=”” box_colors=”” tooltip_placement=”” rss=”#” facebook=”#” twitter=”#” dribbble=”#” google=”” linkedin=”#” blogger=”#” tumblr=”” reddit=”” yahoo=”” deviantart=”” vimeo=”#” youtube=”” pinterest=”#” digg=”” flickr=”” forrst=”” myspace=”” skype=”#” paypal=”#” dropbox=”#” soundcloud=”#” vk=”#” email=”” show_custom=”no” class=”” id=””]
[separator style_type=”” top_margin=”20″ bottom_margin=”” sep_color=”” icon=”” width=”” class=”” id=””]
[social_links icons_boxed=”no” icons_boxed_radius=”4px” icon_colors=”” box_colors=”” tooltip_placement=”” rss=”#” facebook=”#” twitter=”#” dribbble=”#” google=”” linkedin=”#” blogger=”#” tumblr=”#” reddit=”” yahoo=”” deviantart=”” vimeo=”#” youtube=”#” pinterest=”#” digg=”” flickr=”” forrst=”#” myspace=”” skype=”#” paypal=”#” dropbox=”#” soundcloud=”#” vk=”#” email=”” show_custom=”no” class=”” id=””]
[/two_third]

[one_third]
[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”no” shadowopacity=”0.1″ border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”top” content_alignment=”left” link=”” linktarget=”_self” button_size=”small” button_shape=”square” button_type=”flat” buttoncolor=”” button=”” title=”کنترل کامل رنگ” description=”لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرارمیگیرد” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/tagline_box]
[separator style_type=”” top_margin=”-30″ bottom_margin=”-30″ sep_color=”” icon=”” width=”” class=”” id=””]
[/one_third]
[two_third last=”yes”]
[separator style_type=”” top_margin=”25″ bottom_margin=”” sep_color=”” icon=”” width=”” class=”” id=””]
[social_links icons_boxed=”yes” icons_boxed_radius=”4px” icon_colors=”#fff” box_colors=”#30b6dd|#4c71bc|#242424|#c8232f|#d3711a|#d851a1|#5b6397|#df8a1c|#0fa4d5|#355ea2|#28bdcf|#e8a411|#6983b3″ tooltip_placement=”” rss=”#” facebook=”#” twitter=”#” dribbble=”#” google=”” linkedin=”#” blogger=”#” tumblr=”” reddit=”” yahoo=”” deviantart=”” vimeo=”#” youtube=”” pinterest=”#” digg=”” flickr=”” forrst=”” myspace=”” skype=”#” paypal=”#” dropbox=”#” soundcloud=”#” vk=”#” email=”” show_custom=”no” class=”” id=””]
[separator style_type=”” top_margin=”20″ bottom_margin=”” sep_color=”” icon=”” width=”” class=”” id=””]
[social_links icons_boxed=”no” icons_boxed_radius=”4px” icon_colors=”#30b6dd|#4c71bc|#242424|#c8232f|#d3711a|#d851a1|#5b6397|#df8a1c|#0fa4d5|#355ea2|#28bdcf|#e8a411|#6983b3″ box_colors=”” tooltip_placement=”” rss=”#” facebook=”#” twitter=”#” dribbble=”#” google=”” linkedin=”#” blogger=”#” tumblr=”#” reddit=”” yahoo=”” deviantart=”” vimeo=”#” youtube=”#” pinterest=”#” digg=”” flickr=”” forrst=”#” myspace=”” skype=”#” paypal=”#” dropbox=”#” soundcloud=”#” vk=”#” email=”” show_custom=”no” class=”” id=””]
[/two_third]

[one_third]
[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”no” shadowopacity=”0.1″ border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”top” content_alignment=”left” link=”” linktarget=”_self” button_size=”small” button_shape=”square” button_type=”flat” buttoncolor=”” button=”” title=”کنترل شعاع مرز” description=”لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است ” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””][/tagline_box]
[separator style_type=”” top_margin=”-30″ bottom_margin=”-30″ sep_color=”” icon=”” width=”” class=”” id=””]
[/one_third]
[two_third last=”yes”]
[separator style_type=”” top_margin=”7″ bottom_margin=”” sep_color=”” icon=”” width=”” class=”” id=””]
[social_links icons_boxed=”yes” icons_boxed_radius=”0px” icon_colors=”#fff” box_colors=”#30b6dd|#4c71bc|#242424|#c8232f|#d3711a|#d851a1|#5b6397|#df8a1c|#0fa4d5|#355ea2|#28bdcf|#e8a411|#6983b3″ tooltip_placement=”” rss=”#” facebook=”#” twitter=”#” dribbble=”#” google=”” linkedin=”#” blogger=”#” tumblr=”” reddit=”” yahoo=”” deviantart=”” vimeo=”#” youtube=”” pinterest=”#” digg=”” flickr=”” forrst=”” myspace=”” skype=”#” paypal=”#” dropbox=”#” soundcloud=”#” vk=”#” email=”” show_custom=”no” class=”” id=””]
[social_links icons_boxed=”yes” icons_boxed_radius=”10px” icon_colors=”#fff” box_colors=”#30b6dd|#4c71bc|#242424|#c8232f|#d3711a|#d851a1|#5b6397|#df8a1c|#0fa4d5|#355ea2|#28bdcf|#e8a411|#6983b3″ tooltip_placement=”” rss=”#” facebook=”#” twitter=”#” dribbble=”#” google=”” linkedin=”#” blogger=”#” tumblr=”” reddit=”” yahoo=”” deviantart=”” vimeo=”#” youtube=”” pinterest=”#” digg=”” flickr=”” forrst=”” myspace=”” skype=”#” paypal=”#” dropbox=”#” soundcloud=”#” vk=”#” email=”” show_custom=”no” class=”” id=””]
[social_links icons_boxed=”yes” icons_boxed_radius=”25px” icon_colors=”#fff” box_colors=”#30b6dd|#4c71bc|#242424|#c8232f|#d3711a|#d851a1|#5b6397|#df8a1c|#0fa4d5|#355ea2|#28bdcf|#e8a411|#6983b3″ tooltip_placement=”” rss=”#” facebook=”#” twitter=”#” dribbble=”#” google=”” linkedin=”#” blogger=”#” tumblr=”” reddit=”” yahoo=”” deviantart=”” vimeo=”#” youtube=”” pinterest=”#” digg=”” flickr=”” forrst=”” myspace=”” skype=”#” paypal=”#” dropbox=”#” soundcloud=”#” vk=”#” email=”” show_custom=”no” class=”” id=””]
[/two_third]
[/fullwidth]