محصولات با فیلتر SKU / ID

[tagline_box backgroundcolor=”#fff” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”#e8e6e6″ highlightposition=”top” link=”http://bigtheme.ir/user/ThemeFusion” linktarget=”” button=”” title=”” description=”لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیردلورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد.”][/tagline_box]

[title size=”2″]محصولات ووکامرس[/title]
[products skus=”003,005,007,004″]

[separator top=”30″ style=”none”]

[title size=”2″]بیک تم[/title]
[one_third last=”no”][product sku=”001″][/one_third]
[one_third last=”no”][product sku=”002″][/one_third]
[one_third last=”yes”][product sku=”003″][/one_third]

[separator top=”20″ style=”none”]
[title size=”2″]وب سایت بیک تم[/title]

[one_half last=”no”]
[checklist icon=”check” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد
  • لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد

[/checklist]
[/one_half]

[one_half last=”yes”]
[checklist icon=”check” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد
  • لورم ایبسوم متنی تستی است که در صنعت چاپ مورد استفاده قرار میگیرد

[/checklist]
[/one_half]